Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Związki zawodowe

Liderzy związkowi znajdują się więc w szczególnie trudnej sytuacji. Arytmetyka wyborcza popycha ich w stronę populizmu27, a jednocześnie mają świadomość, że byłaby to praktyka zabójcza dla reformowania i unowocześnienia firm, kraju i dla realnej narodowej suwerenności gospodarczej. Jest to poniekąd problem kwadratury koła. Szansę widzę głównie w zmianie struktury społeczno-zawodowej związków zawodowych, w kierunku zwiększania udziału w nich ludzi o relatywnie wyższych kwalifikacjach zawodowych. Powinni oni powracać do związków (lub zakładać nowe), nie zaś związki zawodowe (nadal) opuszczać.

Podobny problem – choć bardziej jest to problem spadku tzw. ogólnego uzwiązkowienia – występuje dzisiaj w większości rozwiniętych krajów i zagraża racji bytu współczesnych systemów trójstronnych (w istocie neokorporacyjnych). Jeżeli dzisiaj w wielu krajach tylko co trzeci lub czwarty pracownik jest członkiem jakiegoś związku zawodowego, oznacza to, że w sensie realnym, logicznym związki zawodowe przestały być reprezentatywne dla społeczności ludzi pracujących i że prawo, które od tego faktu społecznego abstrahuje, również nie jest logiczne i nie liczy się z realiami.

Nie opowiadam się w ten sposób w żadnej mierze przeciwko związkom zawodowym, które wciąż – jak sądzę – mają do spełnienia tę samą, społecznie doniosłą misję wyrażania interesów ludzi pracy oraz eliminowania bądź amortyzowania większych wstrząsów społecznych, potencjalnie 27 Kontynuacja populizmu w III Rzeczypospolitej – po 45 latach populistycznej PRL – byłaby rzeczą straszną w sensie zarówno ekonomicznym, jak i socjologicznym oraz psychologicznym. zawsze groźnych i kosztownych. Jakość spełniania tej misji zależy jednak od stopnia uzwiązko- wienia społeczności pracowniczej oraz od struktury zawodowo-kwalifikacyjnej członków związków. Stan obecny w sektorze przedsiębiorstw jest, niestety, niepokojący.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.