Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Zasada odwoływania się do emocji

Zasada informacji końcowych. Słuchacze zapamiętują informacje lub pomysły, które słyszą na końcu prezentacji. Zasada informacji końcowych przypomina prezenterom, jakie znaczenie ma podsumowanie. Od niego bardzo często zależy, czy prezenter osiągnie cel, czy nie. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnia to zasada informacji końcowych.

Słuchacze zapamiętują informacje łub pomysły, które odwołują się do emocji. Prezentacja powinna wywoływać silne emocje. Profesjonalni mówcy potrafią wpływać na uczucia słuchaczy, opowiadając pokrzepiające lub tragiczne historie. Słuchacze je zapamiętują, ponieważ wywierają one na nich wielkie wrażenie – zgodnie z zasadą odwoływania się do emocji.

Podczas definiowania tematu powinniśmy mieć na uwadze powyższe cztery zasady. Gdy już określimy temat prezentacji i jej cel (zob. rozdział 1), bez trudu wybierzemy i odpowiednio przedstawimy najważniejsze informacje, a pominiemy informacje mniej ważne.

Podczas szkoleń i prezentacji, które prowadzę od lat, wykonuję często pewne ćwiczenie: proszę słuchaczy, aby wysłuchali uważnie listy słów, ale ich nie zapisywali, dopóki nie skończę. Następnie proszę ich, aby zapisali tyle słów, ile zdołali zapamiętać. Ponieważ znam cztery zasady komunikacji, wiele razy udało mi się trafnie przewidzieć, jakie słowa zostaną zapisane. Oto dlaczego tak się dzieje.

Jeśli powtórzymy jakieś słowo trzy razy, każdy słuchacz z pewnością je zapamięta. Zazwyczaj słuchacze śmieją się z takich „odkryć’ , ponieważ wydaje się to oczywiste. Wyjaśniam więc, że owszem, jest to oczywiste, ponieważ wynika to z zasady częstotliwości. Jeśli zatem chcemy, aby widzowie coś zapamiętali, nie możemy poprzestać na powiedzeniu tego tylko raz.

Następnie typuję słowa znajdujące się na początku listy. I tu także okazuje się, że prawie każdy ze słuchaczy je zapamiętał i zapisał. Wyjaśniam zatem, że jest to zgodne z zasadą pierwszeństwa. Wstęp do prezentacji ma kluczowe znaczenie dla jej skuteczności, ponieważ słuchacze dobrze go zapamiętują.

Wreszcie stawiam na to, że zapamiętane zostaną słowa znajdujące się na końcu listy. I znów okazuje się, że 75% słuchaczy maje na swojej liście. Wyjaśniam wtedy, że chodzi tu o zasadę informacji końcowych. Dzięki niej wiemy, jak ważne jest zakończenie prezentacji. Słuchacze zapamiętują to, co mówimy na końcu.

Na końcu wybieram słowa, które silnie oddziałują na emocje. I znów odkrywam, że około 75% słuchaczy je zapisało. Ten przykład ilustruje czwartą zasadę. Jeśli staramy się przekonać o czymś słuchacza, powinniśmy uderzyć w struny jego uczuć. Możemy postarać się wzbudzić strach, niepewność lub radość, ale musimy pamiętać, jak wielki wpływ na podejmowanie decyzji mają emocje. Jeśli zaniedbamy ten ważny element prezentacji, może się ona okazać nieskuteczna i nie będziemy nawet wiedzieli dlaczego.

Prezenter, który ignoruje którąkolwiek z wyżej wymienionych zasad, robi to na własną odpowiedzialność. Jest to niebezpieczne, ponieważ trudno stworzyć profesjonalną prezentację bez ich przestrzegania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.