Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Wskaźnik szkodowości finansowej

Przejdźmy obecnie do drugiego z wymienionych wskaźników szkodowości, a mianowicie wskaźnika szkodowości finansowej, który będziemy oznaczać literą v. Wartość tego wskaźnika obliczamy jako iloraz wielkości Q, określającej sumę roszczeń (odszkodowań i świadczeń), przez sumę składek – S. Tak więc w obliczeniach stosujemy następujący wzór:

Jak można zauważyć, wskaźnik v jest statystycznym wskaźnikiem natężenia, określającym ile jednostek pieniężnych odszkodowań przypada na jednostkę pieniężną składki. W fachowych opracowaniach korzysta się ze wskaźnika szkodowości finansowej wyrażonego w procentach v’, tzn. wartości wyznaczonej zgodnie ze wzorem (44) pomnożonej przez 100%:

Przechodząc do interpretacji związanej z procentowym wyrażeniem wskaźnika szkodowości finansowej v możemy powiedzieć, że wskaźnik ten określa jaka część (jaki procent) składki zostaje zużyta na wypłatę odszkodowań lub świadczeń. Z powyższych interpretacji wynika, że wykorzystując wskaźnik szkodowości finansowej v’ możemy ocenić stopień rentowności brutto u działalności ubezpieczeniowej: u = 100% – v ’ (45)

Tak więc zaprezentowany wskaźnik szkodowości odgrywa dużą rolę w procedurach oceny działalności finansowej firmy ubezpieczeniowej w rozważanym okresie (rok, kwartał czy miesiąc). Nasze rozważania (prezentowane wnioski i formuły) dotyczyły całego portfela (całej działalności ubezpieczeniowej), tymczasem cechą charakterystyczną wskaźnika szkodo- wości finansowej v jest to, że może on być wyznaczany dla wyróżnionych części wyjściowego portfela, tzn. poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wyróżnionych w portfelu. Trzeba przyznać, że firmy ubezpieczeniowe obliczają wartości wskaźników szkodowości dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń (wskaźniki v,) i wykorzystują te wartości do oceny wyników finansowych w różnych obszarach działania (obszarach rynku ubezpieczeniowego).

Innym obszarem wykorzystania wskaźnika szkodowości finansowej jest zagadnienie ustalania taryf składek dla różnych rodzajów ubezpieczeń. W procesie ustalania taryf składek wartości wskaźników szkodowości finansowej wyznaczonych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń v, służą za podstawę dla decyzji dotyczących zmian stopy składki. Tak więc dla tych rodzajów ubezpieczeń w portfelu, dla których obserwujemy wysoką wartość wskaźnika szkodowości v, (ubezpieczeń o wysokiej szkodowości) należy podnieść stopę składki, zaś dla tych, dla których obserwujemy niską wartość wskaźnika v, (ubezpieczenia o niskiej szkodowości) – stopa składki powinna zostać obniżona [9]. Poziom wskaźnika szkodowości finansowej v’ rzędu 70% uznaje się za prawidłowy. Jeżeli poziom v’ przekroczy 100% to oznacza, że w 100% składka idzie na odszkodowania. Taki rodzaj ubezpieczenia jest całkowicie nieopłacalny dla ubezpieczyciela (przynosi straty), ponieważ nie ma on wówczas środków na utrzymanie i funkcjonowanie firmy i w konsekwencji taka sytuacja jest zagrożeniem dla działalności ubezpieczyciela.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.