Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Udzielona przez bank gwarancja – dalszy opis

Najczęściej zleceniodawcy gwarancji wywiązują się wobec swoich kontrahentów z zawartej umowy (kontraktu), a gwarancja wygasa. Banki przed udzieleniem gwarancji badają sytuację finansową zleceniodawcy na podobnych zasadach co przy udzielaniu kredytu. Pragną w ten sposób uniknąć ryzyka, bo pobierane przez nie prowizje od udzielanych gwarancji są stosunkowo niskie w porównaniu do kwot, które muszą wypłacić w przypadku realizacji gwarancji przez beneficjenta. Niemniej wobec udzielania przez poszczególne banki kilku lub wielu gwarancji powstaje takie ryzyko. Banki udzielające gwarancji muszą zabezpieczyć określone rezerwy na pokrycie ewentualnych wypłat gwarancyjnych. Oczywiście zleceniodawca gwarancji zazwyczaj składa w banku odpowiednie zabezpieczenie, ale jego ewentualna realizacja następuje z pewnym opóźnieniem w stosunku do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji. Dlatego banki udzielające gwarancji wielu klientom lub na większe kwoty muszą dysponować odpowiednimi rezerwami płynnymi, co w pewnym stopniu ogranicza ich swobodę w akcji kredytowej.

Gdy jednak bank wypłacił beneficjentowi kwotę pieniędzy przewidzianą gwarancją, dochodzi swych roszczeń od zleceniodawcy. Najczęściej bank obciąża tą kwotą, powiększoną o odsetki i koszty, rachunek bieżący zleceniodawcy. W przypadku braku odpowiedniego pokrycia na rachunku zleceniodawcy, Lank aezekiwać pierwszych wpływów na ten rachunek lub zrealizować inne zabezpieczenie gwarancji, jeśli je ustanowiono. Zawsze przysługuje bankowi sądowa droga dochodzenia roszczeń od zleceniodawcy gwarancji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.