Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Trudność w sprzedaży produktu

Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost jednostkowych kosztów wytwarzania produktu oraz spadek zysku, a nawet pojawienie się straty. Skiania to przedsiębiorstwo do stopniowego wycofywania produktu z rynku.

Przedstawiona krótka charakterystyka poszczególnych faz cyklu życia produktu wskazuje na stopniową zmianę relacji występujących między jego właściwościami a potrzebami konsumentów. Produkt w poszczególnych fazach cyklu życia staje się w istocie rzeczy odmiennym produktem z punktu widzenia zdolności zaspokajania potrzeb konsumenta, mimo zachowania identycznych walorów pod względem konstrukcyjnym i technologicznym. Stopniowa utrata zdolności produktu do zaspokajania potrzeb konsumenta powoduje, że traci on swoje walory jako instrument marketingu.

Stopniowej utracie zdolności produktu do zaspokajania potrzeb konsumenta towarzyszą narastające trudności w jego sprzedaży. Dążenie do przezwyciężania tych trudności może skłaniać przedsiębiorstwo do wyboru działań, które są skierowane przede wszystkim na zmiany9:

– innych instrumentów marketingu, a więc związanych z dystrybucją i aktywizacją sprzedaży produktu na rynku oraz cen (zmiana struktury instrumentów marketingu)

– właściwości produktu.

Między tymi działaniami istnieje ścisła współzależność. Jednak działania zaliczone do pierwszej grupy mogą być zastosowane łącznie z działaniami zaliczonymi do drugiej grupy lub niezależnie od nich. Przesłanką dokonania zmian instrumentów marketingu nie musi być koniecznie zmiana właściwości produktu. Jeżeli produkt jest z punktu widzenia jego zdolności do zaspokajania potrzeb i możliwości sprzedaży odmiennym produktem w różnych fazach swego cyklu życia, to inne instrumenty marketingu powinny być dostosowane nie tylko do produktu w ujęciu statycznym, lecz również do poszczególnych faz cyklu jego życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.