Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Tabela zaszeregowań stanowisk

Warto też sobie odpowiedziać na pytanie, czy konieczny jest podział na stanowiska robotnicze i nierobotnicze (i, jeśli tak, to czemu on ma służyć), jeżeli podział taki jest jeszcze utrzymywany.

Tabela zaszeregowań stanowisk oparta jest na wynikach wartościowania pracy Jeżeli w przedsiębiorstwie występuje tylko jedno stanowisko o danej nazwie – na przykład jeden główny księgowy – należy mu przypisać tylko jedną kategorię zaszeregowania osobistego (wynikającą z wartościowania pracy).

Jeżeli stanowisk jednoimiennych jest więcej i różnią się one znacznie stopniem trudności, może wynikać z tego konieczność przyjęcia kilku kategorii zaszeregowania.

W takich przypadkach dobrze jest dokonać w tabeli odpowiedniej dezagregacji celem pokazania, jakie grupy prac wiążą się z poszczególnymi kategoriami zaszeregowania w ramach ich (widełkowej) rozpiętości w ramach tabeli zaszeregowania. Jeżeli tego nie zrobimy, zupełnie nie będzie wiadomo, jak należy zaszeregowywać konkretnych pracowników. Otwieramy też pole dla roszczeń o wyższe kategorie zaszeregowania i o wyższe płace, w oderwaniu od realnych kompetencji pracowników. Pamiętajmy, żę zaszeregowanie stanowiska do określonej kategorii prowadzi z reguły do analogicznego zaszeregowania pracownika.

Potrzeba taka występuje w szczególności wówczas, gdy nazwa stanowiska jet tożsama z nazwą zawodu, w którym różnice kompetencyjne pomiędzy pracownikami mogą być bardzo znaczne.

Jeżeli, dla przykładu, ograniczymy się w tabeli zaszeregowań stanowisk do zapisu, że stanowisko tokarza może być zaszeregowane od drugiej do siódmej kategorii (w skali np. 15 kategorii stosowanych dla ogółu stanowisk), walory użytkowe takiego zapisu będą zbliżone do zera.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.