Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

System jakości ISO 9000 – dokładny opis

Program jakości obejmujący wdrożenie systemu jakości ISO 9000 kończy się uzyskaniem przez przedsiębiorstwo certyfikatu jakości, który potwierdza zgodność z normami świadczonych usług. Jednak oprócz certyfikatu istnieją inne elementy związane z koncepcją zarządzania przez jakość, które dopełniają model TQM.

System jakości ISO 9000 ma wiele wspólnego z modelem TQM, ale istnieją pewne różnice, na które należy zwrócić uwagę. Diagram Venna (rys. 4.6) obrazuje miejsce systemu ISO 9000 na drodze dochodzenia do TQM.

Przedstawione w diagramie elementy w dużym stopniu przenikają przez siebie, zachodząc również na system ISO 9000, ale nie pokrywają się. Ich znaczenie jest interpretowane następująco:

ISO 9000 – wdrożenie systemu jakości, serii ISO 9000, dla wielu firm może być pierwszym krokiem do tworzenia otoczenia dla kompleksowego zarządzania przez jakość, położeniem kamienia węgielnego pod jego budowę

LUDZIE – w koncepcji TQM najistotniejszym czynnikiem w strukturze przedsiębiorstwa jest całkowite pozyskanie przychylności wszystkich pracowników wewnątrz organizacji

NARZĘDZIA POPRAWY – każde przedsiębiorstwo, również bank, może się doskonalić, należy tylko wybrać odpowiednie narzędzia i techniki, które ułatwią rozwiązywanie problemów zestaw narzędzi i technik wykorzystywanych podczas wdrażania ISO 9000, poszerzony o np. benchmarking lub burzę mózgów, może być przydatny również w dalszym rozwoju banku

SATYSFAKCJA KLIENTA – kompleksowe zarządzanie przez jakość to nie tylko poznanie żądań klienta, lecz również dawanie mu satysfakcji z otrzymywanych usług bank musi wiedzieć, jak te potrzeby zaspokajać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.