Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Strategia naśladownictwa może mieć różny charakter

Jeżeli atakowanie konkurentów jest niemożliwe lub niecelowe, to Strategie dla wielu przedsiębiorstw o niższym udziale w rynku skuteczną naśladowców strategią może być strategia naśladownictwa. Stosując ją przedsiębiorstwo stara się naśladować i imitować działania lidera.

Nie oznacza to oczywiście, że jest to strategia pasywna lub brak jej w ogóle. Naśladowca musi bowiem wiedzieć, jak podejmować różnorodne działania, aby utrzymać swoich dotychczasowych klientów i pozyskać nowych. Może to czynić tylko przez dostosowanie swojej oferty do oferty tych, których naśladuje.

Strategia naśladownictwa może mieć różny charakter. Przede wszystkim może to być naśladownictwo bezpośrednie (bliskie). W tym przypadku naśladowca rywalizuje z liderem w jak największej liczbie segmentów rynku obsługiwanych przez lidera i za pomocą jak największej liczby kombinacji marketingu-mix. Może on w ten sposób wykorzystywać sprzyjające dla siebie okoliczności stwarzane przez lidera, ale także rzucać mu określone wyzwania.

Naśladownictwo może nastąpić także na dystans. W tym przypadku naśladowca, różnicując co prawda swoją ofertę, podąża za liderem, jego segmentami rynku i metodami działania w dziedzinie produktu, cen, dystrybucji i aktywizacji sprzedaży. Taki naśladowca może być tolerowany przez lidera, gdyż nie stanowi dla niego wyraźnego zagrożenia. Ten typ naśladownictwa może również przeciwdziałać monopolizacji rynku.

Naśladownictwo może mieć również charakter selektywny. Naśladowca podąża w pewnych działaniach tuż za liderem, w innych zaś nie. Unikając bezpośredniej konfrontacji z liderem, naśladowca może powielać te z jego działań, które sprzyjają uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi konkurentami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.