Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Strategia koncentracji na wybranych segmentach rynku

Trzecią ogólną strategią konkurencyjną jest strategia koncen- koncentracji tracji na wybranych segmentach rynku. Jest ona odmienna od dwóch poprzednich pod względem zasięgu działania przedsiębiorstwa. Wprowadzając ją, przedsiębiorstwo dokonuje wyboru warunków działania (segmentów rynku) i dostosowuje swoją działalność do wymogów tych segmentów. Przez takie działanie poszukuje się przewagi konkurencyjnej w poszczególnych segmentach, nawet jeśli nie daje to globalnej przewagi konkurencyjnej w danej branży.

Strategia koncentracji na wybranych segmentach rynku ma dwa warianty: przywództwa kosztowego w danym segmencie rynku oraz przywództwa pod względem zróżnicowania w danym segmencie rynku. Obydwa warianty tej strategii opierają się na różnicach między wybranymi segmentami rynku a pozostałymi segmentami w danej branży. Rynki docelowe muszą charakteryzować wyraźnie odmienne potrzeby, a sposób ich zaspokajania przez przedsiębiorstwo musi się wyraźnie różnić od stosowanych przez konkurentów.

Jeśli przedsiębiorstwo może osiągnąć i utrzymać trwałe przywództwo kosztowe lub przywództwo pod względem zróżnicowania w danym segmencie rynku, może ono osiągać ponadprzecięt- ne efekty. Warunkiem uzyskiwania takich efektów jest jednak duża strukturalna atrakcyjność poszczególnych segmentów rynku, niektóre bowiem segmenty w danej branży zapewniają wyższą zyskowność niż inne.

Strategia koncentracji na wybranych segmentach rynku zwykle zakłada ograniczone możliwości osiągania wysokiego udziału w rynku. Stosowanie jej jest także obciążone dużym ryzykiem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.