Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Standaryzacja produktów – dalszy opis

Od czasu pojawienia się problemu standaryzacji, większość instrumentów literatury na ten temat była poświęcona aktywizacji sprzedaży, aktywizacji Związane jest to z rosnącą rolą tego instrumentu marketingu we sprzedaży współczesnej gospodarce. Prawidłowo prowadzona aktywizacja sprzedaży to jeden z podstawowych warunków utrzymania się na rynku i rozwoju.

Podobnie jak w przypadku samego produktu, istotnym problemem w dziedzinie aktywizacji sprzedaży jest sprawa stopnia zróżnicowania i standaryzacji działań na poszczególnych rynkach lokalnych. Dwie skrajne koncepcje to standaryzacja instrumentów aktywizacji sprzedaży niezależnie od okoliczności i zróżnicowania rynków oraz dostosowywanie stopnia standaryzacji do potrzeb grup odbiorców na poszczególnych rynkach. Nie ma zgodności co do tego, która z tych koncepcji jest bardziej uzasadniona. Również analiza postępowania różnych przedsiębiorstw nie daje klarownych odpowiedzi w tym względzie.

Zwolennicy standaryzacji instrumentów aktywizacji sprzedaży stoją na stanowisku, że nabywcy będący jej adresatami stanowią jednolitą grupę i nie jest wymagane zróżnicowanie oddziaływania na nich, przeciwnicy zaś podkreślają wpływ uwarunkowań kulturowych i twierdzą, że właśnie te uwarunkowania ograniczają możliwości ujednolicania aktywizacji sprzedaży w skali światowej.

Standaryzacja W najmniejszym stopniu podatnymi na standaryzację są ceny cen i kanały dystrybucji. Niezwykle trudno jest ujednolicić w skali i kanałów światowej cenę. Można wręcz postawić tezę, że standaryzacja cen dystrybucji jest niemożliwa, gdyż przedsiębiorstwa wielonarodowe konkurują z różnymi przedsiębiorstwami na wielu rynkach, w odmiennych warunkach. A zatem na cenę wpływ mają koszty transportu, cła, kanały dystrybucji, dostępność surowców na każdym z rynków itp. W konsekwencji cena tego samego produktu może być inna na każdym z obszarów jej występowania. Podobna sytuacja pojawia się w przypadku kanałów dystrybucji. Stosunkowo niski stopień ich standaryzacji jest efektem różnic w ich strukturze i rozwiązaniach prawnych obowiązujących na danym rynku lokalnym.

Koniecznym warunkiem wyodrębniania specyficznych cech marketingu usług jest określenie przedmiotu działalności usługowej, tzn. zdefiniowanie usług oraz przyjęcie kryteriów ich klasyfikacji.

Użyteczną podstawą charakterystyki istoty działalności usługowej jest wyróżnienie rodzajów ofert rynkowych przedsiębiorstwa. Mogą to być10:

– czysty produkt oferta składa się z namacalnych produktów (np. sór, pasta do zębów) tym produktom nie towarzyszą żadne usługi

– produkt z usługami towarzyszącymi oferta składa się z namacalnego produktu (np. samochód) oraz „wspierających” go usług

– hybryda oferta składa się w równej części z towarów i usług (np. restauracja)

– usługa podstawowa z towarzyszącymi jej produktami i usługami o mniejszym znaczeniu oferta składa się z usługi podstawowej wraz z usługami i/lub towarami (np. pasażerski transport lotniczy)

– czysta usługa oferta składa się przede wszystkim z usługi (np. nauczanie, psychoterapia).

Przedstawione rodzaje ofert rynkowych przedsiębiorstwa są wyróżnione na podstawie dominacji elementów materialnych i niematerialnych – od czystego produktu (dobra materialnego) do czystej usługi (przedmiotu niematerialnego). Continuum to w schematyczny sposób prezentuje rysunek 15.1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.