Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Sposób regulowania działań wykorzystując marketing cz. II

Jeżeli źródłem inspiracji i podstawą regulowania działań w dziedzinie obsługi rynku są aspiracje finalnych odbiorców, to podstawowym przedmiotem regulowania stają się najpierw działania, które dotyczą rozpoznawania tych aspiracji. Rozpoznanie obecnych i przyszłych zamiarów nabywców w zakresie zakupów jest z kolei podstawą regulowania działań związanych z zaspokajaniem i celowym kształtowaniem aspiracji.

Uwzględniając powyższe uwagi, można stwierdzić, że reguły marketingowe wyrażają taki systematyczny sposób postępowania na rynku, który, opierając się na znajomości obecnych i przyszłych aspiracji nabywców, uruchamia równocześnie regulację działań w sferze produkcji i wymiany, służących zaspokajaniu i kształtowaniu tych aspiracji oraz wywoływaniu dzięki temu pożądanych procesów realnych w sferze konsumpcji lub w sferze innych form zużycia produktów.

Integralny związek reguł marketingowych z orientacją zewnętrz- wewnętrzna ną o charakterze rynkowym oznacza, że wszystkie mechanizmy regulacji działań w dziedzinie obsługi rynku, związane z orientacją wewnętrzną, są oparte na odmiennych regułach postępowania. Nie ma związku z regułami marketingowymi taki mechanizm regulacji działań w dziedzinie zaspokajania i kształtowania aspiracji nabywców, który jest oparty na przesłankach płynących z sytuacji wewnętrznej podmiotów gospodarczych działających w sferze produkcji lub wymiany. Kryterium stosowanej orientacji w procesie regulowania działań jest więc nie tylko ważnym elementem charakterystyki reguł marketingowych, lecz również podstawą ich odróżniania od innych reguł postępowania przedsiębiorstw na rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.