Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Specjalizacja w strategiach poszukujących luk rynkowych

Strategie Praktycznie w każdej branży funkcjonują przedsiębiorstwa lub poszukujących ich jednostki specjalizujące się w obsłudze części danego rynku. luk Przedsiębiorstwa te (zwykle o małym udziale w rynku) wy- rynkowych szukują luki, które są nie dostrzegane lub ignorowane przez większe przedsiębiorstwa na rynku. Celem strategii poszukujących luk rynkowych jest uzyskanie kontroli na małym odcinku i utrzymywanie się w „niszy” w sposób spokojny i bezpieczny, unikając konfrontacji z silniejszymi konkurentami. W tym przypadku chodzi bowiem nie tyle o wygrywanie walki konkurencyjnej, ile o osiąganie przyjętych celów przez wyłączenie luki rynkowej spod wpływów konkurencji.

Podstawową ideą strategii poszukujących luk rynkowych jest specjalizacja. Może ona odnosić się do poszczególnych rynków, grup, nabywców, produktów lub koncepcji marketingumiix. Z tego punktu widzenia można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje strategii15.

Pierwszy z nich to strategia „poborcy myta” (strategia „rogatki”). Pozycja „poborcy myta” wynika z posiadania przez dane przedsiębiorstwo patentu, unikatowego procesu produkcyjnego, opracowania specjalnego produktu o bardzo dużym znaczeniu dla innych procesów lub produktów (będących przed- miotem walki konkurencyjnej), których znaczenie jest niewspółmiernie większe niż produktu końcowego „poborcy myta”. Musi to być oczywiście produkt lub proces, których nie można pominąć bądź pomijanie ich jest nieopłacalne. Ryzyko ominięcia tego produktu lub procesu musi być znacznie większe niż jego cena, która jednocześnie nie może stanowić czynnika przyciągającego konkurencyjnych producentów.

Uzyskiwane w ten sposób korzyści nie muszą mieć jednak trwałego charakteru. Istotnym zagrożeniem może być pojawienie się innego produktu lub procesu zaspokajającego te same potrzeby użytkowników produktu lub procesu będącego własnością „poborcy myta”.

Inny rodzaj strategii dla poszukujących luk rynkowych to specjalistyczna wiedza. Jest ona zazwyczaj rezultatem systematycznych poszukiwań innowacyjnych na wczesnym etapie rozwoju produktu, rynku czy zarysowujących się tendencji rozwojowych. Odpowiednio wczesne opanowanie specjalistycznej wiedzy pozwala rozwijać się na tyle skutecznie, aby zachować dystans wobec rosnącej konkurencji.

Trzecim rodzajem strategii dla poszukujących luk rynkowych jest specjalizacja rynkowa. Jest ona zbudowana wokół szczegółowej wiedzy o określonym rynku. Przedsiębiorstwo stosujące taką strategię może występować w bardzo różnych rolach specjalisty. Mogą one polegać na: obsłudze jednego typu konsumentów, obsłudze określonych odbiorców (np. odbiorców zbiorowych), obsłudze rynku lokalnego, wytwarzaniu tylko określonych typów produktów, świadczeniu tylko określonych usług itp.

Ograniczanie zainteresowania tylko do jednej luki lub jednej roli może być ryzykowne. Dlatego też bezpieczniejszym przedsięwzięciem jest obsługa kilku wybranych luk rynkowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.