Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Sektor bankowy w Polsce

Sektor bankowy w Polsce należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin naszej gospodarki. Każdy, kto zna polską bankowość sprzed 10 lat i obecną potwierdzi, że postęp, jaki się dokonał, ma wymiar co najmniej jednej generacji technik i technologii bankowych. Niemniej dystans, jaki dzieli polską bankowość od bankowości rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest jeszcze znaczny. Jednym z istotnych czynników, który może przyczynić się do zmniejszenia tego dystansu, jest poprawa zarządzania bankiem.

Przedmiotem zarządzania bankiem, podobnie jak każdym innym przedsiębiorstwem, są problemy planowania, organizowania, kierowania oraz kontrolowania. Bank jako przedsiębiorstwo różni się jednak w znacznym stopniu od przedsiębiorstwa np. przemysłowego. Do różnic tych można przede wszystkim zaliczyć cechy usług bankowych, proces ich powstawania oraz specyfikę warunków działania banków. Również cele oraz zakres działania banku powinny być znacznie dokładniej określane niż w przypadku innych przedsiębiorstw. Zasadne więc wydaje się rozpatrywanie zarządzania bankiem jako samodzielnego obszaru wiedzy.

Celem niniejszej książki jest przedstawienie ważniejszych problemów zarządzania bankiem komercyjnym traktowanym jako specyficzne przedsiębiorstwo. Należą do nich zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym, marketingiem bankowym, zarządzaniem kadrami, zarządzaniem jakością, kontrolą wewnętrzną, wykorzystaniem systemów informatycznych w procesie zarządzania oraz tworzeniem i funkcjonowaniem struktur organizacyjnych. Ich znajomość jest potrzebna każdemu pracownikowi sektora bankowego, zwłaszcza pełniącemu funkcje kierownicze. Wdrożenie ich do praktyki przyczyni się niewątpliwie do wzrostu efektywności i sprawności banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.