Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Schemat komputeryzacji oddziału operacyjnego banku

Wprowadzenie kompleksowej komputeryzacji pozwala uprościć procedury obsługi klientów i zmienić tradycyjną organizację pracy oddziałów operacyjnych. Nie ma potrzeby prowadzenia różnych kartotek na poszczególnych stanowiskach pracy, bo mogą one czerpać informacje bezpośrednio z księgowości lub centralnej bazy danych. Zapewnia to sieć połączeń umożliwiających przesyłanie w formie elektronicznej potrzebnych informacji między poszczególnymi stanowiskami pracy. Klient może załatwić różne operacje przy jednym okienku bankowym, zamiast przechodzenia z dokumentami między różnymi stanowiskami pracy oddziału.

Prezentowany schemat wskazuje na możliwość połączenia systemu z urządzeniami działającymi także na zewnątrz oddziałów banku przez całą dobę w postaci bankomatów (por. rozdz. 11.2.1.1.). W bankach zagranicznych, w miarę wzbogacania infrastruktury technicznej obserwuje się rozszerzanie wachlarza świadczonych usług. Można do nich zaliczyć np. domowe usługi bankowe. Na przykład banki oferują usługi home banking, dzięki którym użytkownicy korzystają z terminalu podłączonego do monitora i połączonego z bankiem. Abonenci tego systemu mogą dokonywać przelewów między rachunkami w ramach banku, a także dokonywać płatności na rzecz osób posiadających rachunki w innych bankach.

W kilku polskich bankach wprowadzono domowe usługi bankowe także nazywane home banking, które polegają na przyjmowaniu przez bank dyspozycji posiadacza rachunku bankowego bezpośrednio z jego biura lub mieszkania. Klient może korzystać z tych usług przez łącza telefoniczne lub inne formy połączeń, korzystając z własnego komputera i odpowiedniego programu komunikacyjnego, dostarczonego przez bank. Właściciel rachunku może więc bezpośrednio wydawać zlecenia płatnicze, jak polecenia przelewu wewnątrzbankowe i międzybankowe, a także dotyczące jego lokat w złotych i walutowych. Jeśli klient korzysta z bankowej obsługi maklerskiej, może wydawać zlecenia zakupu lub sprzedaży akcji i obligacji. Banki świadczą w ramach home banking także usługi o charakterze informacyjnym, umożliwiające klientowi przeglądanie obrotów na jego rachunkach oraz informowanie o saldach rachunków. Klient może korzystać także z innych informacji, np. o kursach, o ofertach kredytowych i innych. Usługami typu home banking są zainteresowane przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa, teoretycznie także indywidualne osoby fizyczne. Hamulcem mogą być stosunkowo wysokie opłaty naliczane od każdego zlecenia lub informacji (zapytania), niezależnie od stałej opłaty miesięcznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.