Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Rozwiązania instytucjonalne

Rozwiązania instytucjonalne w dziedzinie kształtowania cen mogą polegać na tym, że decyzje cenowe są podejmowane wyłącznie przez podmioty działające bezpośrednio na rynku, a więc przez przedsiębiorstwa. Mogą one wszakże polegać na tym, że decyzje te są podejmowane również poza przedsiębiorstwami, zwłaszcza przez państwo.

Jeżeli decyzje dotyczące cen są podejmowane poza przedsiębiorstwami, to cena stanowi warunek ograniczający w procesie kształtowania struktury marketingu. Ceny są wówczas włączane do sfery instrumentów i działań marketingu jako zmienne niezależne. Inne instrumenty i działania marketingowe muszą być w tej sytuacji dostosowywane do danych cen. Nie eliminuje to możliwości kształtowania przez przedsiębiorstwo pożądanej struktury marketingu, lecz ogranicza zakres jego decyzji. Jeżeli jednak przy ustalaniu cen państwo uwzględnia ich związek z innymi instrumentami i działaniami marketingu, to ten warunek ograniczający w postaci cen jako zmiennych niezależnych ma jedynie znaczenie formalne.

Interwencja państwa w dziedzinie kształtowania cen nie musi polegać wyłącznie na ustalaniu ich bezwzględnego poziomu. Interwencja ta może się ograniczać do ustalania cen maksymalnych i minimalnych. Przedsiębiorstwa uzyskują wówczas swobodę w dziedzinie kształtowania cen w określonych przez państwo granicach. W tych granicach ceny przekształcają się w zmienne zależne od przedsiębiorstwa, które mogą być dostosowywane do innych instrumentów i działań marketingu.

Rozwiązania instytucjonalne w dziedzinie kształtowania cen mogą polegać na tym, że są one w całości lub z nielicznymi wyjątkami ustalane przez przedsiębiorstwa. W tym przypadku cena staje się zmienną decyzyjną przedsiębiorstwa lub zmienną zależną, gdy występują ceny negocjowane między przedsiębiorstwami produkcyjnymi a handlowymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.