Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Role członków zespołu przy budowaniu prezentacji

Kierownik zespołu jest odpowiedzialny za koordynację działań zespołu i dopilnowanie terminowej realizacji przydzielonych zadań. Jego pozostałe obowiązki to:

– zachęcanie członków zespołu do uczestniczenia w projekcie,

– dbanie o dobrą komunikację w grupie,

– przygotowanie szczegółowego planu działań,

– kontrola nad wykonywaniem planu przez członków zespołu.

Kierownik zespołu powinien upewnić się, czy wszyscy członkowie grupy chcą uczestniczyć w projekcie. Jeśli okaże się, że ktoś nie ma na to ochoty, należy o tym poinformować kierownika projektu. W zespole nie powinna znajdować się osoba, która nie angażuje się w pracę. Nie powinno się natomiast wykluczać pracownika tylko dlatego, że nie czuje się pewnie podczas prezentacji. Techniki, którymi będziemy się posługiwać, przygotowując prezentację, powinny przekształcić wszystkich członków zespołu w pewnych siebie prezenterów. Osobę, która z jakiegoś powodu mogłaby zniszczyć wysiłki zespołu, ponieważ nie chce w pełni uczestniczyć w projekcie, trzeba wykluczyć.

Podobnie jak w wypadku prezentacji indywidualnych, przygotowanie prezentacji zespołowej powinniśmy rozpocząć od uporządkowania jej zawartości. W tym celu kierownik zespołu może posłużyć się formularzami „Planowanie prezentacji” oraz „Przygotowanie prezentacji”, które znajdują się w załączniku.

Istnieją dwie metody wykorzystania formularzy podczas porządkowania zawartości. Pierwsza polega na tym, że kierownik zespołu sam wypełnia formularz, a następnie rozdziela zadania między członków zespołu. Jest to metoda najszybsza i dzięki niej powstaje zazwyczaj dość spójna prezentacja. Jednak niektórzy członkowie zespołu mogą nie być zadowoleni z faktu, że nie uczestniczyli w tworzeniu struktury prezentacji (doświadczenie mi podpowiada, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.