Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

RODZAJE ROZRACHUNKÓW MIĘDZY ODDZIAŁAMI BANKÓW

Posiadacze rachunków bankowych wchodzą w stosunki gospodarcze z partnerami, którzy często mogą mieć rachunki bankowe w różnych oddziałach operacyjnych banków. Wykonywanie ich zleceń płatniczych wywołuje więc konieczność przeprowadzania odpowiednich rozrachunków między różnymi oddziałami operacyjnymi banków. Posiadacze rachunków składają w oddziałach operacyjnych dyspozycje płatnicze w postaci poleceń przelewu, czeków itp. Ich wykonanie przez oddział operacyjny banku wymaga przeprowadzenia odpowiednich rozliczeń pieniężnych. Polegają one zazwyczaj na obciążeniu rachunku bankowego zleceniodawcy i uznaniu rachunku bankowego beneficjenta (wierzyciela).

Najprostszy przebieg ma operacja rozliczeniowa, gdy zleceniodawca (dłużnik) i beneficjent (wierzyciel) rozliczenia mają swoje rachunki (konta) w tym samym oddziale operacyjnym. Rozliczenie może jednak dotyczyć klientów mających rachunki w różnych oddziałach operacyjnych tego samego banku. Zachodzi wówczas potrzeba przeprowadzenia rozrachunków między tymi oddziałami, które odpowiednio zaksięgują daną dyspozycję płatniczą klienta, obciążając rachunek zleceniodawcy w jednym oddziale i uznając rachunek beneficjenta w drugim oddziale tego samego banku. Gdy dyspozycje płatnicze dotyczą klientów mających rachunki w oddziałach operacyjnych różnych banków, wymaga to przeprowadzenia rozrachunków między oddziałami tych różnych banków.

Z punktu widzenia operacyjnego, związanego z księgowaniem na rachunkach bankowych uczestników rozliczeń, rozróżniamy: rozliczenia miejscowe rachunki bankowe uczestników rozliczeń w tym samym oddziale operacyjnym rozrachunki międzyoddziałowe rachunki bankowe uczestników rozliczeń w różnych oddziałach tego samego banku rozrachunki międzybankowe rachunki bankowe uczestników rozliczeń w oddziałach różnych banków

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.