Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Rewolucyjne zmiany w rozliczeniach pieniężnych banków

W metodach i technice rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych przez banki nastąpiły w ostatnim ćwierćwieczu rewolucyjne zmiany. Wiążą się one z wykorzystaniem techniki elektronicznej i informatyzacją operacji bankowych. Polskie banki są skomputeryzowane, a pieniądz bankowy, występujący dotychczas w postaci zapisu w księgach bankowych, jest zastępowany elektromagnetycznym zapisem w komputerach. Szersze wprowadzenie innowacji w dziedzinie bankowych usług rozliczeniowych wymaga jednak nie tylko komputeryzacji banków, ale także wprowadzenia powszechnej teletransmisji. Najpilniejszym zadaniem warunkującym rozwój i efektywność bankowej informatyki jest zorganizowanie w Polsce wyspecjalizowanej sieci teletransmisji, łączącej jednolitym systemem wszystkie banki. Priorytetowe znaczenie należy przypisać rozpoczętej przez przedsiębiorstwo TELBANK SA budowie wydzielonej dla potrzeb banków sieci telekomunikacyjnej.

Drugą płaszczyzną działań, które są podejmowane równolegle, jest kompleksowa komputeryzacja poszczególnych oddziałów operacyjnych i całych banków w sposób umożliwiający ich włączenie w sieć teletransmisji. Dalszym etapem będzie powszechne wprowadzenie elektronicznego przelewu pieniądza, tworzącego podstawy do wdrożenia najnowocześniejszych technik bankowych i bezpośredniego włączenia się do rozliczeń zagranicznych. Od 20 lat banki krajów rozwiniętych wykorzystują system teletransmisji SWIFT11, polegający na przekazywaniu między bankami zagranicznych dyspozycji płatniczych. Przy połączeniu komputerów rozliczających się banków możliwe jest automatyczne ewidencjonowanie przekazywanych dyspozycji płatniczych. Do współpracy z bankami zagranicznymi włączyło się już kilkadziesiąt polskich banków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.