Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

RACHUNKI WALUTOWE CZ. II

Umowę rachunku walutowego płatnego na żądanie zawiera się na czas nie określony. Natomiast umowy rachunku terminowego są zawierane na czas określony przez właściciela rachunku. Po upływie ustalonego okresu bank – w braku odmiennej decyzji – prowadzi rachunek terminowy przez kolejny taki sam okres.

Pekao SA prowadzi rachunki w ośmiu walutach. Między innymi w dolarach amerykańskich, funtach angielskich, markach niemieckich, frankach francuskich i frankach szwajcarskich, szylingach austriackich. Wpłaty mogą być wnoszone także w innych walutach wymienialnych i wówczas są przeliczane na walutę rachunku według kursu dnia operacji. Niektóre banki otwierają rachunki w kilkunastu walutach. Na przykład PKO BP prowadzi te rachunki w 11 walutach dodatkowo w koronach szwedzkich i chińskich, dolarach kanadyjskich i australijskich oraz guldenach holenderskich. Niektóre banki oferowały w 1999 r. otwieranie rachunków walutowych w euro.

Na omawiane rachunki mogą być wnoszone wpłaty w walutach wymienialnych oraz dokonywane z nich wypłaty w walucie rachunku lub w innej walucie wymienialnej, a także w złotych. Dyspozycje wpłat i wypłat wymagają formy pisemnej w postaci asygnaty bankowej. Nie wprowadzono dla tych rachunków książeczek czekowych, a dyspozycje wypłat wykonywane są przez bank na podstawie formularza „Wypłata z rachunku” (por. wzór) podobny formularz jest dla wpłat.

Bank wykonuje dyspozycje płatnicze klientów zgodnie z ich treścią. Dyspozycje mogą być zlecane nie tylko w oddziale prowadzącym rachunek walutowy, ale także w innych placówkach krajowych Pekao SA przy wykorzystaniu środków telekomunikacji. Bank wykonuje także dyspozycje składane za granicą i przekazywane drogą telekomunikacji do właściwego oddziału krajowego. Dyspozycje takie mogą przyjmować zagraniczne przedstawicielstwa i własne placówki Pekao SA. Bank przestrzega tajemnicy obrotów i stanów rachunków walutowych, a informacji udziela wyłącznie właścicielowi i na żądanie sądu lub prokuratury w związku z toczącym się dochodzeniem lub sprawą karną bądź karno-skarbową.

Rachunki walutowe „C” prowadzi Pekao SA dla zagranicznych osób fizycznych, czyli ogólnie biorąc osób mających stałe miejsce zamieszkania za granicą. Zasady otwierania i funkcjonowania rachunków „C” są podobne jak dla rachunków „A”. Wypłaty z tych rachunków mogą być wykorzystane w kraju, jak i przeznaczone na wywóz za granicę. Także zagraniczne osoby prawne mogą otwierać rachunki w różnych walutach wymienialnych i w złotych. Zagraniczna osoba prawna przedstawia wówczas zezwolenie władz polskich na utworzenie przedstawicielstwa czy innej placówki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.