Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Promowanie analitycznych metod wartościowania pracy

Intersujące projekty metod analitycznych wartościowania pracy opracowali w latach 70. i 80. m in. M. Kabaj, A. Polańska, Z. Studniarek. Pierwszą, powszechniej w kraju znaną metodą uniwersalną była metoda UMEWAP-8539. (Jej nazwa pochodzi od słów: uniwersalna metoda wartościowania pracy). Najszerzej stosowaną – w szeregu przypadkach do dnia dzisiejszego – była wersja o dwa lata późniejsza – UMEWAP- 8740. Metoda ta była bardzo silnie promowana przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w latach 1987-1988, co miało swoje dobre i złe strony.

Dobrą stroną był szeroki zakres wdrożeń w przedsiębiorstwach państwowych, co doprowadziło nie tylko do szerszego upowszechnienia się analitycznych metod wartościowania pracy w Polsce41, ale – co ważniejsze – do radykalnej nieraz poprawy relacji płac i wyeliminowania wielu, utrwalanych latami, absurdów w tym zakresie.

Promowanie analitycznych metod wartościowania pracy w trybie administracyjnym budziło jednak sprzeciwy, mimo że formalnie (i pewnie nie tylko formalnie) państwowy właściciel miał prawo czegoś chcieć od państwowych przedsiębiorstw42. Metoda UMEWAP-87 nie była nigdy w sektorze przedsiębiorstw obligatoryjną niemniej – w sytuacji nikłej znajomości i trudnej dostępności innych metod – znalazła się w bardzo uprzywilejowanej pozycji.

W wielu przypadkach metoda UMEWAP-87 była pierwszą metodą analityczną wartościowania pracy, z jaką w ogóle zetknęły się przedsiębiorstwa. Brak doświadczeń powodował popełnianie różnego rodzaju błędów. Jak się bowiem trafnie zauważa (Z. Czajka, Z. Jacukowicz, M. Juchnowicz, 1995), błędy powstają przy stosowaniu wszystkich metod. Wynikają one nie tylko czy nie tyle z wyboru danej, konkretnej metody, ile ze specyfiki i złożoności materii poddawanej wartościowaniu, a także z presji i sprzeczności interesów różnych grup pracowniczych i konkretnych ludzi, których stanowiska pracy poddaje się wartościowaniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.