Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Proces różnicowania poziomego produktów

Tym bardziej dana odmiana produktu różni się od innej, tym większa jest między nimi luka substytucyjna. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystne jest powiększanie luki substytucyjnej. Osłabia to skuteczność oddziaływania konkurentów na rynek.

Proces różnicowania poziomego produktów, a więc rozszerzanie asortymentu, zależy – w większym stopniu niż proces różnicowania pionowego – od wewnętrznej sytuacji przedsiębiorstwa oraz warunków, w których ono działa. Dotyczy on bowiem nowych produktów, różniących się właściwościami (funkcjami i wyposażeniem), a nie nowych odmian produktów. Jeżeli przedsiębiorstwo chce rozszerzyć asortyment, to może być zmuszone do zastosowania nowych maszyn i urządzeń, przyjęcia kadr o nowych kwalifikacjach itp. Podstawą tego procesu jest jednak znalezienie luki na rynku w zaspokojeniu określonych potrzeb. Luka ta może być „zagospodarowana” przez przedsiębiorstwo, jeżeli sprzedaż innych jego produktów została przychylnie przyjęta na rynku. Czynnikami sprzyjającymi „zagospodarowaniu” tej luki mogą być: posiadane przez przedsiębiorstwo wolne zdolności wytwórcze, surowce odpadowe, odpowiednio wykwalifikowane kadry itp.

Różnicowanie poziome produktów może się przyczynić do relatywnego obniżenia kosztów stałych w długich okresach i zwiększenia ogólnej wielkości sprzedaży wymaga ono jednak często znalezienia nowych źródeł zaopatrzenia, stworzenia dodatkowych kanałów dystrybucji, stosowania nowych środków reklamy i promocji adekwatnych do nowych produktów itp. Może to jednak spowodować wzrost kosztów w krótkich okresach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.