Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Potrzeby informacyjne marketingu bankowego

Na obecnym poziomie rozwoju marketingu za najważniejsze stadium uważany jest marketing strategiczny, który polega na analizie, planowaniu, wdrażaniu i kontroli marketingowej. Zapotrzebowanie na informacje występuje na każdym etapie i jest związane zarówno z opracowaniem planu marketingowego, jak i z analizą i oceną efektywności poszczególnych instrumentów marketingu mix. Do podejmowania działań marketingowych niezbędne są informacje o klientach, konkurentach i całym otoczeniu banku.

Klienci stanowią centrum zainteresowania banku, dlatego też konieczna jest znajomość ich postaw, zachowań na rynku, potrzeb finansowych oraz sposobów podejmowania decyzji. Informacje te potrzebne są między innymi do przeprowadzenia dogłębnej segmentacji, a także indywidualizacji usług.

W obecnej sytuacji rynkowej szczególnie duże potrzeby informacyjne związane są z konkurencją. Rosnąca liczba konkurencyjnych instytucji wymaga stałej obserwacji i analizy ewentualnych szans czy zagrożeń. Gromadzenie informacji z otoczenia marketingowego pozwala zidentyfikować najbliższych konkurentów, ocenić ich udziały w rynku, dane bilansowe, ceny i produkty. Analiza konkurencji pozwala dostosować strategie działania banku do potrzeb rynku. Potrzeby informacyjne związane z analizą otoczenia banku dotyczą następujących grup czynników (por. [115, s. 103]):

– ekonomicznych (np. poziom rezerw obowiązkowych, kredyt refinansowy, tempo wzrostu dochodu narodowego, stopa inflacji czy poziom podatków) demograficznych i społeczno-kulturowych (np. wzrost poziomu wykształcenia, zmiany w strukturze wiekowej, stosunek do oszczędzania i konsumpcji)

– technologicznych (np. nowe kanały dystrybucji, nowe usługi bankowe, możliwość wykorzystania nowoczesnych baz danych)

– politycznych i prawnych (np. stabilność rządu, budżet państwa, polityka mieszkaniowa, tendencje w zakresie prywatyzacji).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.