Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Polipolistyczna forma konkurencji – dalszy opis

Uwzględniając przedstawione powyżej mechanizmy postępowa- marketingu nia w różnych formach rynku i konkurencji, można uznać, że znaczenie marketingu w działalności przedsiębiorstw wzrasta w miarę przekształcania sytuacji monopolistycznych w sytuacje oligopolistyczne oraz maleje w miarę przekształcalna sytuacji oligopolistycznych w sytuacje polipolistycznes. Ilustruje to rysunek 2.6.

Mniejsze znaczenie marketingu w sytuacjach monopolistycznych niż w oligopolu wynika przede wszystkim z tego, że monopolista może osiągać zamierzone cele, wykorzystując in- dywidualne instrumenty i działania bez konieczności odwoływania się do ich obszernego oraz zintegrowanego zbioru. Przechodzenie od monopolu do sytuacji oligopolistycznych oznacza dla przedsiębiorstwa konieczność rozszerzenia zakresu wykorzystywanych instrumentów i działań oraz tworzenia na ich podstawie zintegrowanej koncepcji marketingmnix.

Z kolei mniejsze znaczenie marketingu w sytuacjach polipolis- tycznych niż w warunkach oligopolu wynika z tego, że polipolis- ta spotyka się ze zjawiskiem parametryzaqi instrumentów i działań oraz dysponuje co najwyżej ograniczoną możliwością samodzielnego kształtowania pożądanej koncepcji marketingu-mix. Przechodzenie od polipolu do sytuacji oligopolistycznych oznacza dla przedsiębiorstwa przekroczenie sfery adaptacyjnego postępowania oraz możliwość i konieczność opracowywania koncepqi marketingu-mix, różniącej się od koncepcji działających obok niego konkurentów. Marketing, mając największe znaczenie dla przedsiębiorstwa w sytuaqi istnienia oligopolu i konkurencji oligopolistycznej, uzyskuje równocześnie szczególnie korzystne warunki rozwoju w miarę upowszechniania się tego typu sytuacji na rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.