Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Podział systemowy na ubezpieczenia gospodarcze i społeczne

Podstawowym podziałem ubezpieczeń jest rozróżnienie ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, inaczej socjalnych (rys. 6). Jest wiele różnych kryteriÓW, za pomocą których można oddzielić od siebie te dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń. Jednym z nich jest np. kwestia podmiotów zajmujących się poszczególnymi ubezpieczeniami. Poza tym mamy inne podstawy prawne do prowadzenia poszczególnych działalności, jak również zakres przedmiotowy i charakter świadczeń są nieco odmienne.

Przesłanki powstania i rozwój ubezpieczeń społecznych, które historycznie są znacznie młodsze od gospodarczych, bo powstały w końcu XIX wieku były całkowicie różne od tych, które o wiele wieków wcześniej decydowały o organizowaniu ochrony ubezpieczeniowej, określanej dziś mianem ubezpieczeń gospodarczych. Należy przypomnieć, że początki ubezpieczeń o charakterze gospodarczym sięgają czasów starożytnych.

Druga zasadnicza różnica między ubezpieczeniami społecznymi a gospodarczymi polega na tym, że we wszystkich krajach, w których ochrona ubezpieczeniowa jest szerzej rozwinięta, każdy z tych działów jest prowadzony przez inne zakłady ubezpieczeń, działające na mocy odrębnych przepisów prawnych i posiadające z reguły całkowicie odmienny w stosunku do pozostałych zakładów system finansowy1. Ubezpieczenia społeczne są urządzeniem stworzonym „sztucznie” przez ustawodawcę, zaś ubezpieczenia gospodarcze powstawały samorzutnie, funkcjonowały przez wiele lat, a dopiero później zostały ujęte w ramy prawa.

Ubezpieczenia społeczne są tylko i wyłącznie osobowe. W przypadku ubezpieczeń gospodarczych zasięg oddziaływania jest o wiele szerszy, gdyż dotyczą one również mienia. Z tytułu ubezpieczenia społecznego osoba uprawniona otrzymuje świadczenie w formie pieniężnej, tj. rentę, emeryturę, zasiłek bądź świadczenie w formie rzeczowej, jak np. świadczenia w postaci opieki medycznej, zaopatrzenie w leki. W przypadku ubezpieczeń społecznych zakres ochrony ubezpieczeniowej jest z reguły węższy aniżeli w przypadku ubezpieczeń gospodarczych. Ubezpieczenia społeczne zapewniają bowiem jedynie minimum potrzebnej ochrony (działalność socjalna)2.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.