Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Podstawowe miary statystyczne

Obok wskaźników natężenia, struktury oraz indeksów (wskaźników dynamiki) w badaniach statystycznych zbiorowości korzystamy z wielkości, które nazywamy miarami statystycznymi. Miary statystyczne, którymi się zajmiemy, charakteryzują rozważane szeregi liczbowe. W przypadku badań dotyczących problematyki ubezpieczeniowej wspomniane szeregi liczbowe zawierają zaobserwowane realizacje wielkości charakterystycznych dla działalności ubezpieczeniowej. Zazwyczaj mamy do czynienia z wartościami obrazującymi realizacje cech ilościowych (mierzalnych) dla konkretnych obiektów zbiorowości statystyki ubezpieczeniowej (np. wysokość składki, wysokość odszkodowania, wielkość zebranej składki, wielkość wypłaconych odszkodowań, liczba wypadków czy obiektów itp.). Pozostaniemy więc przy tych miarach, których wartości będą wyznaczane na podstawie zaobserwowanych realizacji cech ilościowych (mierzalnych). Jest to pewne uproszczenie, wynikające z ograniczonego aparatu pojęciowego i narzędziowego (nie sięgamy po rozbudowane procedury statystyki matematycznej popularne w statystyce ubezpieczeniowej).

Każdą z wprowadzanych miar będziemy obrazować przykładami z dziedziny ubezpieczeń, aby dokładnie zrozumieć interpretację tej miary i obszar stosowalności. Wykorzystamy w tym celu dane statystyczne zawarte w tabeli 6.1 oraz tabeli 6.2.

Pierwszą miarą, o której chcielibyśmy powiedzieć kilka słów jest miara, obrazująca przeciętny poziom obserwowanego zjawiska (cechy mierzalnej w danej zbiorowości). Można powiedzieć, że wartości bliższe wartości przeciętnej występują częściej. Przy ustalaniu przeciętnego poziomu cechy, mierzalnej w badanej zbiorowości stosuje się specjalne miary statystyczne – średnie. Tak więc średnia charakteryzuje wartość cechy, dookoła której skupiają się pozostałe wartości tej cechy w badanej zbiorowości. Jest to wielkość abstrakcyjna (często żadna jednostka zbiorowości nie przyjmuje takiej wartości), charakteryzująca poziom cechy w jednorodnej zbiorowości. W statystyce spotykamy wiele rodzajów średnich, które są dzielone na dwie podstawowe grupy:

– średnie klasyczne – otrzymywane na podstawie wszystkich obserwacji zawartych w szeregu,

– średnie pozycyjne – będące wartościami konkretnych wyrazów szeregu statystycznego, wyróżnionych ze względu na zajmowaną w tym szeregu pozycję (miejsce).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.