Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Zasada odwoływania się do emocji

Zasada informacji końcowych. Słuchacze zapamiętują informacje lub pomysły, które słyszą na końcu prezentacji. Zasada informacji końcowych przypomina prezenterom, jakie znaczenie ma podsumowanie. Od…

Opowiadanie historii

Im więcej wiemy na temat umysłu człowieka, tym lepiej rozumiemy, dlaczego opowieści są tak ważne w procesie nauki. W rozdziale tym skupimy się na tworzeniu historii.

Człowiek i potrzeba użyteczności

Mądry właściciel firmy i mądry menedżer zdają sobie sprawę z istoty i konsekwencji potrzeby przynależności. Starają się możliwie starannie kompletować składy osobowe zespołów pracowniczych, biorąc…

Strategia i współpraca

Na spotkaniu networkingowym nie prowadzi się sprzedaży. Tu przygotowuje się grunt i zdobywa status eksperta. Najpierw jasno określ, co chcesz osiągnąć. Nie wychodź z domu, dopóki nie będziesz…

Formułowanie odpowiedzialności i uprawnień

Formułowanie uprawnień jest związane z zapewnieniem możliwości należytego wywiązywania się z przydzielonych do stanowiska pracy obowiązków. Według R. Rutki „przez pojęcie uprawnienie należy rozumieć…

Promowanie analitycznych metod wartościowania pracy

Intersujące projekty metod analitycznych wartościowania pracy opracowali w latach 70. i 80. m in. M. Kabaj, A. Polańska, Z. Studniarek. Pierwszą, powszechniej w kraju znaną metodą uniwersalną była…

Prognoza finansowa dla firmy Sport Shoes

Prognoza finansowa w planie dla firmy Sport Shoes wskazuje na wzrost wartości zysku brutto i netto w kolejnych latach. Przewiduje się, że w 2007 roku rentowność brutto - EBIT - przekroczy rentowność…

Marketing-mix

Instrumenty i działania marketingowe nie są zbiorem niezależ- Marketing nych od siebie elementów. Między produktem, ceną, dystrybu system cją, promoq'ą, reklamą itp. zachodzą liczne związki i…

INFORMATYKA W BANKACH CZ. II

W części banków spółdzielczych występują jeszcze systemy obejmujące tylko niektóre rodzaje działalności, np. połączenie stanowisk pracy dysponentów rozliczeń z kasami. W niektórych oddziałach na sali…

Sektor bankowy w Polsce

Sektor bankowy w Polsce należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin naszej gospodarki. Każdy, kto zna polską bankowość sprzed 10 lat i obecną potwierdzi, że postęp, jaki się dokonał,…