Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

TEORIA WZMOCNIENIA

Z jeszcze inną teorią wystąpił B.F. Skinner. Sformułował on tzw. teorię,wzmocnienia, zgodnie z którą ludzie są skłonni powielać te działania, które w przeszłości przynosiły im sukces i były źródłem…

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Zgodnie z zapisem zawartym w ustawie do podstawowych zadań UFG należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu następujących ubezpieczeń obowiązkowych:

Teoria EJ. Vaughana

Wykorzystując teorię EJ. Vaughana , (patrz również , ) możemy powiedzieć, że niebezpieczeństwo i hazard są podstawowymi czynnikami (faktorami) ryzyka ubezpieczeniowego. EJ. Vaughan w swoim…

OGÓLNE ZASADY KREDYTOWANIA

Operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, który zobowiązuje się zwrócić je z odsetkami w umownym terminie.

Zasada odwoływania się do emocji

Zasada informacji końcowych. Słuchacze zapamiętują informacje lub pomysły, które słyszą na końcu prezentacji. Zasada informacji końcowych przypomina prezenterom, jakie znaczenie ma podsumowanie. Od…

Opowiadanie historii

Im więcej wiemy na temat umysłu człowieka, tym lepiej rozumiemy, dlaczego opowieści są tak ważne w procesie nauki. W rozdziale tym skupimy się na tworzeniu historii.

Człowiek i potrzeba użyteczności

Mądry właściciel firmy i mądry menedżer zdają sobie sprawę z istoty i konsekwencji potrzeby przynależności. Starają się możliwie starannie kompletować składy osobowe zespołów pracowniczych, biorąc…

Strategia i współpraca

Na spotkaniu networkingowym nie prowadzi się sprzedaży. Tu przygotowuje się grunt i zdobywa status eksperta. Najpierw jasno określ, co chcesz osiągnąć. Nie wychodź z domu, dopóki nie będziesz…

Formułowanie odpowiedzialności i uprawnień

Formułowanie uprawnień jest związane z zapewnieniem możliwości należytego wywiązywania się z przydzielonych do stanowiska pracy obowiązków. Według R. Rutki „przez pojęcie uprawnienie należy rozumieć…