Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego

Bardzo istotnym problemem ze względu na potrzeby praktyki ubezpieczeniowej jest problem klasyfikacji (grupowania, systematyzacji) ryzyk. Dlaczego jest to tak ważne i co to daje? Wypada w tym miejscu…

Targi handlowe

Targi handlowe są znakomitą okazją na spopularyzowanie własnej firmy wśród potencjalnych klientów. Chcąc wziąć udział w targach handlowych, nie zamawiaj stoiska zbyt wcześnie. Obejrzyj za to stoiska…

Jeśli nie książka, to co?

Czy istnieje alternatywne rozwiązanie wobec inwestowania czasu, energii i środków w pisanie książki? Czy istnieje forma, która zwiększyłaby wiarygodność autora i prezentowała jego usługi, była…

Standaryzacja produktów – dalszy opis

Od czasu pojawienia się problemu standaryzacji, większość instrumentów literatury na ten temat była poświęcona aktywizacji sprzedaży, aktywizacji Związane jest to z rosnącą rolą tego instrumentu…

System ocen i jego składowe

To jednak nie wystarcza. Na każdym z trzech poziomów kierowania występuje na tyle istotna specyfika (patrz rozdz. 5, cz. I), że przyjmowanie jednego systemu ocen dla ogółu kierowników nie jest…

Przykład dyskonta weksla – dalszy opis

Bank komercyjny może zatrzymać dyskontowany weksel we własnym „portfelu wekslowym” lub w razie potrzeby redyskontować go w NBP. Redyskonta dokonują oddziały okręgowe NBP, przyjmujące weksle…

Elementy centrum prasowego

Wywiady. Dziennikarze lubią znać twoje zdanie na różne tematy i wiedzieć, co wyróżnia cię na tle konkurencji. Przeprowadź wywiad z samym sobą w formie pytań i odpowiedzi, wybierając takie pytania,…

Co bada marketing

Zadaniem badań zjawisk wewnętrznych jest dostarczenie informacji o kierunkach i możliwościach rozwoju procesów techniczno-technologicznych w przedsiębiorstwie oraz o aktualnych i przyszłych zasobach…