Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

KURSY I RYZYKO KURSOWE

Kurs waluty (ang. rate of exchange) jest ceną płaconą w walucie krajowej za jednostkę lub sto jednostek waluty obcej. W rozliczeniach międzynarodowych obrotów handlowych zachodzi konieczność…

Polipolistyczna forma konkurencji – dalszy opis

Uwzględniając przedstawione powyżej mechanizmy postępowa- marketingu nia w różnych formach rynku i konkurencji, można uznać, że znaczenie marketingu w działalności przedsiębiorstw wzrasta w miarę…

Dystrybucja bankowa

Produkt dociera z banku do klienta poprzez kanały dystrybucji. Wraz z rozwojem marketingu zwraca się baczniejszą uwagę na rolę dystrybucji w strategii marketingowej. Osiąganie wysokiej jakości…

Doświadczenia bankowości zachodniej

Problematyce zarządzania jakością w banku został poświęcony rozdział czwarty. Na podstawie doświadczeń bankowości zachodniej można stwierdzić, że inwestowanie w jakość jest jedną z bardziej…

Wybór franchisobiorcy

Wybór odpowiednich osób jako przyszłych franchisobior- ców jest podstawą sukcesu sieci. Należy uwzględnić następujące elementy:

Schemat komputeryzacji oddziału operacyjnego banku

Wprowadzenie kompleksowej komputeryzacji pozwala uprościć procedury obsługi klientów i zmienić tradycyjną organizację pracy oddziałów operacyjnych. Nie ma potrzeby prowadzenia różnych kartotek na…

Druk na życzenie – dalszy opis

Penny C. Sansevieri, specjalistka ds. marketingu i kontaktów z mediami, której misją jest „pomaganie autorom w odniesieniu sukcesu”, zachęca profesjonalistów zajmujących się biznesem do rozważenia…

Do czego skłonne są dzisiejsze banki

Tego typu struktury są nazywane strukturami typu „M” (multidivisional). Powyższe schematy pokazują możliwą ewolucję struktury organizacyjnej banku pod wpływem wzrostu jego wielkości, dywersyfikacji i…

Burza mózgów w zespole

Wielokrotnie spotykałem się z następującą skargą pracowników różnych firm: „Na naszych spotkaniach nigdy nie potrafmy dojść do porozumienia!”. Powodem takich sytuacji w większości wypadków jest…

Tabela zaszeregowań stanowisk

Warto też sobie odpowiedziać na pytanie, czy konieczny jest podział na stanowiska robotnicze i nierobotnicze (i, jeśli tak, to czemu on ma służyć), jeżeli podział taki jest jeszcze utrzymywany.

Kompetencje naczelnego kierownictwa

Naczelne kierownictwo - to w spółkach prawa handlowego prezes i członkowie zarządu, a w przedsiębiorstwach państwowych dyrektor i jego zastępcy (dyrektor naczelny lub generalny i dyrektorzy pionów, w…

Manipulowanie ceną produktu

Podstawowe znaczenie wśród sprzedaży wobec ogółu środków promocyjnych stosowanych wobec konsumentów konsumentów mają działania polegające na manipulowaniu ceną produktu8.