Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

KRYTERIA EFEKTYWNOŚCIOWE

Kryteria efektywnościowe pozwalają na ocenę efektywności pracy zatrudnionych. Efektywność pracy jest pojęciem szerszym od wydajności i - tym bardziej - od intensywności pracy. Efektywność pracy…

Harmonogram wdrożeniowy w arkuszu planistycznym

W trakcie uzupełniania informacji w tabeli 8.2 najlepiej powierzyć opracowanie szczegółowych działań wdrożeniowych wytypowanym osobom, a następnie zebrać w całość w jednym arkuszu. Należy pamiętać o…

Wskaźniki dynamiki (indeksy)

Często stosowanymi w praktyce (działalności) ubezpieczeniowej wskaźnikami struktury używanymi w licznych dokumentach i opracowaniach są wskaźniki struktury zbioru ubezpieczeń w danym okresie…