Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Trudność w sprzedaży produktu

Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost jednostkowych kosztów wytwarzania produktu oraz spadek zysku, a nawet pojawienie się straty. Skiania to przedsiębiorstwo do stopniowego wycofywania produktu z…

Powtórzenia wykorzystywane w prezentacji

W opowieści możemy kilkakrotnie powtórzyć ciekawe słowa, wyrażenia, fakty czy konstrukcje składniowe. Opowiadanie, któremu nadamy taką strukturę, będzie uporządkowane i łatwiejsze w odbiorze, a być…

Funkcje regulacyjne w banku

Drugą grupę funkcji w banku stanowią funkcje pomocnicze. Są to zespoły czynności stwarzające warunki do spełniania funkcji podstawowych i regulacyjnych. Zapewne są nimi: marketing i kształtowanie…

Przećwicz zakończenie audycji

Jeśli sprzedajesz produkty, postaraj się, aby słuchacze zapamiętali adres twojej strony internetowej, e-mail lub bezpłatny numer telefonu. Zadziwiające, że wielu ludzi ciężko pracuje, aby dostać się…

Struktura Systemu Informacji Marketingowej

System, w ramach którego dane są w sposób ciągły pozyskiwane i gromadzone, przetwarzane, poddawane analizie i ocenie oraz przekazywane w postaci dokładnej i adekwatnej informacji do odpowiednich…

KRYTERIA EFEKTYWNOŚCIOWE

Kryteria efektywnościowe pozwalają na ocenę efektywności pracy zatrudnionych. Efektywność pracy jest pojęciem szerszym od wydajności i - tym bardziej - od intensywności pracy. Efektywność pracy…

Harmonogram wdrożeniowy w arkuszu planistycznym

W trakcie uzupełniania informacji w tabeli 8.2 najlepiej powierzyć opracowanie szczegółowych działań wdrożeniowych wytypowanym osobom, a następnie zebrać w całość w jednym arkuszu. Należy pamiętać o…

Wskaźniki dynamiki (indeksy)

Często stosowanymi w praktyce (działalności) ubezpieczeniowej wskaźnikami struktury używanymi w licznych dokumentach i opracowaniach są wskaźniki struktury zbioru ubezpieczeń w danym okresie…