Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Metody analityczne wartościowania pracy

Metodami szeroko stosowanymi w średnich i większych przedsiębiorstwach w krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej po II wojnie światowej są metody analityczne wartościowania pracy

Pierwsza tego typu metoda została opublikowana w USA przez Ch. Bedaux w 1916 roku w ramach tzw. systemu Bedaux, obejmującego kompleksowo wartościowanie, normowanie pracy i jej wynagradzanie, aczkolwiek prawo pierwszeństwa przyznaje się też F.W. Taylorowi w związku z wykonaną przez niego analizą pracy dla Midvale Steel Company w 1881 roku. Metoda Ch Bedaux była niewątpliwie’bardziej rozwinięta i dojrzała z interesującego nas tu punktu widzenia.

Do stosowania metod analitycznych wartościowania pracy prowadzi przyjęcie całkowicie odmiennego rozumowania, niż ma to miejsce przy metodach sumarycznych. Przy metodach sumarycznych wychodzi się z założenia, że dokonujący wycen wiedzą które prace są trudniejsze, a które nie – i jaki powinien być rezultat wartościowania pracy. Metoda: sumaryczno-porównawcza, porównywania parami czy jakakolwiek inna sumaryczna jest, zgodnie z takim sposobem myślenia, potrzebna tylko ze względów metodycznych – dla pewnego usystematyzowania postępowania.

Posługujący się metodą analityczną wychodzą z założenia, że w wielu przypadkach n i e wiedzą, które prace są trudniejsze, a które łatwiejsze które stanowiska powinny być zaszeregowane wyżej, które zaś niżej. Chcą się tego dopiero dowiedzieć. Chcą też jakoś zwymiarować różnice w stopniu trudności pracy i poszukują w pierwszej kolejności narzędzia, które byłoby w tym użyteczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.