Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

KRYTERIA EFEKTYWNOŚCIOWE

Kryteria efektywnościowe pozwalają na ocenę efektywności pracy zatrudnionych. Efektywność pracy jest pojęciem szerszym od wydajności i – tym bardziej – od intensywności pracy. Efektywność pracy ujmuje nie tylko wyniki rzeczowe pracy, lecz również jej wartość w sensie ekonomicznym, z uwzględnieniem rachunku kosztów i wyników.

W praktyce tak (poprawnie) rozumiana efektywność pracy jest trudna do pomiaru w odniesieniu do indywidualnych pracowników, a nawet w odniesieniu do zespołów pracowniczych. Jest to w pełni możliwe na szczeblu przedsiębiorstwa, gdzie jest dokonywany rachunek nakładów i efektów. Pełny pomiar efektywności jest też możliwy w centrach zysków (profit centers), jeżeli w przedsiębiorstwie stosowane jest tak zwane zarządzanie przez wyniki (Management by Results), oraz w odniesieniu do (wieloosobowych) podmiotów wewnętrznego rozrachunku gospodarczego (WRG), gdy w przedsiębiorstwie jest stosowany WRG, będący zresztą metodą zbliżoną do zarządzania przez wyniki.

Zbliża to rozumienie terminu „kwalifikacje” do pojemności terminu „kompetencje”. Kompetencje, w proponowanym ujęciu, są szersze o kryteria osobowościowe i behawioralne. W teorii jest kwestią sporną, co jest szersze – kwalifikacje czy kompetencje. W tej książce termin „kompetencje” jest szerszy niż termin „kwalifikacje”. Jest to wynikiem przekonania jej autora, że pojęcie „kwalifikacje” kojarzy się u większości praktyków zbyt wąsko i jednostronnie z wykształceniem i stażem pracy, jak to się utrwaliło w taryfikatorach pracy „starej generacji”, wciąż jeszcze dominujących w polskich zakładach pracy – tak sektora przedsiębiorstw, jak i sfery budżetowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.