Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego

Bardzo istotnym problemem ze względu na potrzeby praktyki ubezpieczeniowej jest problem klasyfikacji (grupowania, systematyzacji) ryzyk. Dlaczego jest to tak ważne i co to daje? Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że nie jest to problem natury czysto formalnej, bowiem klasyfikacja, czy jak kto woli systematyzacja, ryzyka w ubezpieczeniach jest elementem porządkującym i wzbogacającym teorię ryzyka ubezpieczeniowego, a tym samym teorię ubezpieczeń. Szczególnie przydatna dla praktyki jest odpowiednio skonstruowana i użyta klasyfikacja (specyfikacja) ryzyka ubezpieczeniowego. Taka klasyfikacja pozwala na dokonanie selekcji (wyboru) ryzyk ubezpieczalnych oraz umożliwia ubezpieczycielom stosowanie odpowiednich technik identyfikacji (rozpoznawania) i oceny ryzyka, co w konsekwencji prowadzi do poprawnego skalkulowania kosztu ochrony ubezpieczeniowej i ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Tak więc efekty stosowania odpowiednio skonstruowanej klasyfikacji odczuwa klient firmy ubezpieczeniowej. Oczywiście w praktyce częściej, jako klienci firm ubezpieczeniowych, mamy do czynienia nie z klasyfikacją ryzyk lecz z klasyfikacją ubezpieczeń, ale należy zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie klasyfikacja ubezpieczeń jest naturalną konsekwencją odpowiednio skonstruowanej klasyfikacji ryzyk.

Różnorodność ryzyk powoduje, że nie ma jednej wyczerpującej klasyfikacji (nie jest możliwa konstrukcja takiej klasyfikacji), a prezentowane klasyfikacje ryzyk są podziałami komplementarnymi (uzupełniającymi się), które najczęściej wzajemnie się przenikają. Na przykład ryzyko zakwalifi kowane według jednego schematu jako ryzyko czyste, według innego kryterium może być zaliczone do dynamicznego czy majątkowego.

Przedstawimy klasyfikacje, z którymi spotykamy się najczęściej i które mają istotne znaczenie dla praktyki ubezpieczeniowej [15], [12], [3], [11]. Wymieniając poszczególne grupy ryzyk podamy główne kryteria podziału oraz krótko omówimy podstawowe grupy ryzyk występujące przy takim podziale.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.