Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

INFORMATYKA W BANKACH CZ. II

W części banków spółdzielczych występują jeszcze systemy obejmujące tylko niektóre rodzaje działalności, np. połączenie stanowisk pracy dysponentów rozliczeń z kasami. W niektórych oddziałach na sali operacyjnej funkcjonuje bez wzajemnego powiązania kilka zestawów sprzętu i systemów programowych. Racjonalnym rozwiązaniem jest wprowadzanie wypróbowanego w większych bankach systemu kompleksowego, efektywnego w działaniu i umożliwiającego połączenie całokształtu działalności danego oddziału za pośrednictwem teletransmisji z innymi oddziałami tego banku i innymi bankami w kraju i za granicą. Niektóre polskie banki wprowadziły już kompleksową komputeryzację swych oddziałów i połączyły je siecią teletransmisji, a ich centrale są połączone teletransmisją z bankami zagranicznymi. Oferują one klientom między innymi natychmiastowe wykonanie poleceń przelewu pomiędzy swymi oddziałami położonymi w różnych regionach kraju.

Postęp techniczny w dziedzinie informatyki oraz szerokie zastosowanie teletransmisji zmieniło poglądy na organizację pracy banków. Przystosowanie polskich banków do standardów Unii Europejskiej wymaga zastosowania osiągnięć światowego postępu technicznego w tej dziedzinie i unowocześnienia usług informatycznych, zwłaszcza teletransmisji. Rejestracja wszystkich operacji bankowych, zwłaszcza rozliczeniowych, powinna być szybka, sprawna, niezawodna i bezbłędna. Zabezpiecza to kompleksowa komputeryzacja oddziałów operacyjnych banków, umożliwiająca połączenie całokształtu działalności danego oddziału operacyjnego i całego banku, zapewniając natychmiastowy dostęp (on-line) do wprowadzonych zapisów.

Dotychczas przeszkodą w przeprowadzaniu bezdokumentowych rozliczeń bezgotówkowych był brak podstaw formalnoprawnych uznawania zapisów elektronicznych jako pełnoprawnych dowodów. Nowe prawo bankowe stanowi, że od 1998 r. oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności bankowych mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji. Związane z czynnościami bankowymi dokumenty mogą być sporządzane za pomocą elektronicznych nośników informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone. Oznacza to wprowadzenie do polskiej praktyki i przyjęcie jako pełnowartościowych dokumentów w formie zapisów elektronicznych. Zmiany w nowym prawie bankowym umożliwiają od strony formalnoprawnej informatyzację rozliczeń pieniężnych, m.in. rozliczeń przy użyciu kart płatniczych, które ustawa kwalifikuje jako instytucjonalną formę rozliczeń bezgotówkowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.