Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Funkcje regulacyjne w banku

Drugą grupę funkcji w banku stanowią funkcje pomocnicze. Są to zespoły czynności stwarzające warunki do spełniania funkcji podstawowych i regulacyjnych. Zapewne są nimi: marketing i kształtowanie wizerunku banku, kreowanie nowych produktów, prowadzenie inwestycji, księgowości i płac, spraw kadrowych, administrowanie majątkiem, projektowanie i doskonalenie systemów informatycznych, formułowanie zasad i reguł formalnych, sprawowanie wszelkiej kontroli i nadzoru.

Wreszcie trzecia grupa funkcji spełnianych w każdym banku to funkcje regulacyjne (zarządzania). Stanowią one zespół czynności polegających na nadawaniu odpowiedniego kierunku funkcjonowania banku. Funkcjami tymi są: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie.

Warto podkreślić, że dokonany tu podział funkcji na podstawowe, pomocnicze i regulacyjne nie oznacza, że pewne funkcje są ważniejsze, a inne mniej ważne. W każdym prawidłowo zorganizowanym banku powinno się spełniać tylko takie funkcje, które są niezbędne do realizacji jego celów. Z tego względu funkcje te nazywa się organicznymi. Warto również zauważyć, że na funkcje organiczne nie należy patrzeć wyłącznie przez pryzmat banku jako organizacyjnej całości. Są one bowiem spełniane w każdym zespole, w każdej jednostce organizacyjnej banku, mimo iż ich zakres treściowy jest odmienny. Uświadomienie sobie faktu, że w każdym banku spełniane są funkcje podstawowe, pomocnicze i regulacyjne ma istotne znaczenie, gdyż są to jednak różne rodzaje funkcji, o odmiennej specyfice, choć występują one łącznie. Między tymi funkcjami występują organiczne związki. I tak funkcje zarządzania nie mogą występować bez funkcji podstawowych i pomocniczych, gdyż wówczas nie ma po prostu czym lub kim zarządzać. Z kolei wykonywanie funkcji podstawowych i pomocniczych nie jest możliwe bez odpowiedniej władzy pozwalającej na wykorzystanie odpowiednich zasobów i sposobów działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.