Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

FUNKCJA DOCHODOWA ZATRUDNIENIA

O ile funkcja ekonomiczna zatrudnienia jest głównie w gestii przedsiębiorców i ich najbardziej interesuje, o tyle funkcja dochodowa zatrudnienia interesuje najbardziej pracowników. Jak wcześniej wspomniano, funkcja ta przejawia się w fakcie, że zatrudnienie się w jakimś zakładzie pracy jest sposobem na uzyskanie przychodów z pracy, pozwalających na zaspokojenie potrzeb własnych i rodziny. Nie jest to sposób ani jedyny, ani najlepszy dla zarabiania (większych) pieniędzy, niemniej stosunkowo najłatwiejszy i najszerzej na świecie stosowany.

Funkcja dochodowa zatrudnienia wiąże się ściśle z tzw. funkcją dochodową płacy, aczkolwiek oczywiście zatrudnienie przynosi więcej materialnych korzyści niż tylko płacę. Daje dodatkowo: ubezpieczenie społeczne, świadczenia socjalne i inne materialne korzyści pozapłacowe, niekiedy dość rozbudowane.

Problemem cieszącym się dużym zainteresowaniem teorii ekonomii – istotnym także z punktu widzenia funkcji dochodowej płacy i praktyki – jest wpływ tzw. rezerwowej armii przemysłowej i bezrobocia na wysokość oferowanych przez pracodawców płac.

W teorii marksistowskiej silnie eksponowana była teza, iż istnienie tzw. rezerwowej armii przemysłowej związanej z bezrobociem powoduje spadek płac pracowników najemnych do poziomu kosztów minimalnych restytucji siły roboczej. Miałoby to istotne konsekwencje nie tylko dla przedsiębiorców, lecz i ogółu pracowników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.