Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Franchisodawca i filie jego firmy

Franchisodawca może tworzyć filie swojej firmy, które będą zajmowały się rozwojem sieci. Możliwe są następujące rozwiązania:

– franchisodawca decyduje się rozwijać swoje jednostki na coraz większym obszarze,

– franchisodawca zawiera umowy z biorcami bezpośrednio, ale obsługę i pomoc świadczą założone filie

– franchisodawca rozwija sieć na danym terenie przez własną filię.

Decyzja czy założyć filię, czy oddział przedsiębiorstwa zależy od rozwiązań prawnych i podatkowych. Analogicznie jak w przypadku filii, możliwy jest różny podział kompetencji między franchisodawcą a jego oddziałami:

– franchisodawca będzie wykorzystywał oddział do świadczenia usług biorcom, bezpośrednio zawierając umowę franchisingową z każdym

– oddział może prowadzić działalność przez własne jednostki lub przekazując kompetencje master franchisora innym jednostkom,

– oddział może utworzyć spółkę joint venture z miejscowym partnerem

– oddział może stanowić bazę dla rozwijania sieci franchisingowej w danym regionie lub przekazywać prawa master franchisor.

Usługi, jakie będzie świadczył oddział dla franchisobior- ców, będą identyczne jak w przypadku samego dawcy. Zapewnia on szkolenia, pomoc doradczą, działalność reklamową oraz kontrolę franchisobiorcy Jednostka specjalistyczna powołana do rozwoju sieci na danym terenie może być wyposażona w prawa

– do utworzenia wiełu innych jednostek sieci franchisingowej według określonego planu na danym terenie,

– do kreowania planu oraz tworzenia kombinacji własnych jednostek oraz subfranchisobiorców.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.