Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Fazy cyklu życia produktu – ciąg dalszy

Relacje między właściwościami produktu a potrzebami konsumentów mogą się zmieniać nie tylko pod wpływem zmian produktu i jego wyposażenia, lecz również pod wpływem zmian potrzeb konsumenta. Produkt i jego wyposażenie mogą nie ulegać żadnym zmianom konstrukcyjno-technologicznym, lecz na skutek pojawienia się na rynku nowych produktów oraz zmian potrzeb konsumentów może się zmieniać zdolność danego produktu do zaspokajania tych potrzeb. Zmiany relacji między właściwościami produktu a potrzebami określają możliwości jego sprzedaży na rynku. Zjawisko stopniowego nabywania i utraty zdolności produktu do zaspokajania potrzeb konsumenta wiąże się z pojęciem cyklu życia produktu.

Produkty wytwarzane i sprzedawane z myślą o zaspokajaniu Czynniki potrzeb konsumenta mają zawsze określony — krótszy lub wpływające dłuższy – cykl życia na rynku. Jak już wskazywano, cykl ten na cykl obejmuje okres od momentu wejścia produktu na rynek do życia momentu jego wycofania z rynku. Jest on odmienny dla różnych produktu produktów (wynosi od kilku miesięcy do kilkudziesięciu lat).

Cykl życia produktu jest odzwierciedleniem procesu jego starzenia się. Procesowi temu może ulegać nie tylko produkt, lecz również jego wyposażenie (opakowanie, oznakowanie). Cykl życia produktu zależy od wielu czynników, głównie od:

– rodzaju samego produktu

– możliwości jego różnicowania i nadawania mu odmiennej charakterystyki

– podatności na zmiany koniunkturalne (np. mody)

– rodzaju zaspokajanych przez produkt potrzeb konsumentów i tempa ich zmian

– postępu technicznego i technologicznego w sferze wytwarzania

– struktury podmiotów działających na rynku.

Fazy wprowadzania produktu na rynek

Cykl życia produktu, niezależnie od czasu jego trwania, ma Fazy pewne charakterystyczne właściwości. Na ich podstawie można cyklu wyodrębnić poszczególne fazy cyklu. W analizie cyklu życia życia produktu wyodrębnia się zazwyczaj cztery fazy8. Poszczególne fazy cyklu życia produktu są wyznaczane na krzywej ilustrującej zmiany wielkości sprzedaży produktu na rynku (rysunek 7.6). Cykl życia produktu obejmuje fazy:

– wprowadzania produktu na rynek (faza I)

– wzrostu sprzedaży produktu (faza II)

– dojrzałości i nasycenia rynku produktem (faza III)

– spadku sprzedaży produktu (faza IV).

W fazie I, będącej następstwem opracowania i rozwoju technicznego produktu w przedsiębiorstwie, są ponoszone relatywnie wysokie koszty, natomiast wielkość sprzedaży jest stosunkowo mała, a tempo jej przyrostu – wolne. W tej fazie przedsiębiorstwo może mieć straty lub osiągać minimalny zysk.

Produkt wprowadzony na rynek przechodzi do fazy II, która odznacza się szybkim tempem wzrostu wielkości sprzedaży, co wpływa korzystnie na kształtowanie się kosztów i zysków związanych ze sprzedażą produktu.

Po okresie dynamicznego wzrostu sprzedaży produkt przechodzi do fazy HI, w której następuje spadek tempa przyrostu sprzedaży produktu. O ile w fazie II tempo przyrostu wielkości sprzedaży ma charakter progresywny, o tyle w fazie III, gdy na rynku pojawiają się pierwsze oznaki nasycenia, tempo przyrostu ma charakter degresywny. Równocześnie maleje tempo przyrostu zysku związanego ze sprzedażą produktu. Zakończeniem cyklu życia produktu na rynku jest faza IV, której charakterystyczną cechą jest spadek wielkości sprzedaży.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.