Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Doświadczenia bankowości zachodniej

Problematyce zarządzania jakością w banku został poświęcony rozdział czwarty. Na podstawie doświadczeń bankowości zachodniej można stwierdzić, że inwestowanie w jakość jest jedną z bardziej opłacalnych inwestycji, zwłaszcza dlatego, że produkty banków konkurujące ze sobą różnią się bardzo nieznacznie. Procesy jakości w banku skupiają się głównie na rozumieniu i zaspokajaniu potrzeb klientów. Należy więc znać oczekiwania klienta i stopień jego zadowolenia. Oczekiwania klientów zmieniają się w czasie, dlatego bank powinien stale je monitorować i wprowadzać ulepszenia w obsłudze. Jakość usług bankowych zależy w dużym stopniu od zaangażowania się i współuczestnictwa przede wszystkim zarządu banku, ale również całego personelu banku.

W rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia związane z jakością. Scharak teryzowano, do czego sprowadza się polityka jakości. Omówiono system ISO 9000 oraz normy jakości. Zwrócono uwagę na określanie kosztów, jakie ponosi bank w przypadku niskiej jakości swoich usług. Poruszono również zagadnienia związane z zarządzaniem przez jakość, zwracając uwagę na rolę klienta i pracownika.

Kontrola jest jedną z ważnych funkcji zarządzania bankiem. Problemom związanym z kontrolą wewnętrzną został poświęcony rozdział piąty. Na początku scharakteryzowano zadania, funkcje i rodzaje kontroli w banku. Następnie wyjaśniono szczegółowo, co oznacza kontrolowanie i controlling. Kolejny fragment tego rozdziału został poświęcony określeniu miejsca kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej banku. Rozważania w tym rozdziale kończy problematyka organizacji kontroli wewnętrznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.