Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Czym jest ryzyko ubezpieczeniowe

Jeżeli chodzi o ryzyko ubezpieczeniowe, jest to kategoria wymagająca specjalnego potraktowania i dlatego poświęcimy jej oddzielny paragraf tego rozdziału (paragraf trzeci). Dla potrzeb tego paragrafu pozostaniemy przy następujących określeniach ryzyka ubezpieczeniowego: ryzyko – ilościowa ocena możliwości realizacji szkody losowej lub nieszczęśliwego wypadku w danym obiekcie, ryzyko – zespół osób lub obiektów, które mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek jednego wypadku.

Pierwsze z tych określeń jest bliższe rozważaniom teoretycznym, drugie jest efektem praktycznej definicji, którą stosują ubezpieczeniowcy w potocznym języku ubezpieczeniowym. Jest to definicja opracowana w Komisji Senatu USA ds. Terminologii Ubezpieczeniowej. Określa ona ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia. Musimy zdawać sobie sprawę, że utożsamianie przedmiotu ubezpieczenia (dobra osobiste lub majątkowe) z ryzykiem jest traktowane jako tzw. ujęcie „żargonowe”. Tak więc definicja ta – użyteczna w języku techniczno-ubezpieczeniowym – jest komunikatywna, ale nie może być poddawana analizie naukowej.

W tym miejscu zaznaczamy jedynie, że w ubezpieczeniach ze względu na istotę pojęcia ryzyka powstała również specjalna teoria, nazywana „Teorią ryzyka ubezpieczeniowego”, która zajmuje się definiowaniem i badaniem własności oraz metodami oceny (szacowania) i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Jest to bardzo ważne ze względu na problemy związane z działaniami firm ubezpieczeniowych, w tym między innymi z procedurami ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.