Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?
przeglądanie Kategoria

Biznes

Jak sobie radzą małe firmy w polskich realiach

Bez żadnych ogródek jestem w stanie nazwać siebie ekspertem od spraw biznesu ponieważ mimo iż nie mam doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy to ukończyłem studia o kierunku, który nosi nazwę…

Działania rachunkowe wykorzystywane w obliczeniach

Wiele rzeczy można określić jako rachunkowe, ale ja głównie skupiam się na tych niematerialnych, za sprawą, których można wykonywać skomplikowane matematyczne obliczenia w rachunkowości. Moi znajomi…

Podstawy kształtowania cen – dalszy opis

Przy stosunkowo małej wielkości produkcji i sprzedaży oraz danej cenie przedsiębiorstwo może ponosić straty. Dopiero gdy utarg przedsiębiorstwa, wyrażony wartością sprzedaży, przewyższa ponoszone…

Grafika komputerowa i animacje a prezentacja

Sprzęt wideo możemy wykorzystać podczas wystąpienia do pokazania krótkich filmów lub nagrań z przemówień innych prezenterów, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w prezentacji. W tym celu można…

Orientacja na klienta – dalszy opis

Wspólnych baz danych, bezpośrednio powiązanych z rachunkami klientów, nie należy utożsamiać z hurtowniami danych. Hurtownie danych z informacjami o klientach nie są używane do obsługi operacyjnej,…

FUNKCJA DOCHODOWA ZATRUDNIENIA

O ile funkcja ekonomiczna zatrudnienia jest głównie w gestii przedsiębiorców i ich najbardziej interesuje, o tyle funkcja dochodowa zatrudnienia interesuje najbardziej pracowników. Jak wcześniej…

Proces różnicowania poziomego produktów

Tym bardziej dana odmiana produktu różni się od innej, tym większa jest między nimi luka substytucyjna. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystne jest powiększanie luki substytucyjnej. Osłabia to…