Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Burza mózgów w zespole

Wielokrotnie spotykałem się z następującą skargą pracowników różnych firm: „Na naszych spotkaniach nigdy nie potrafmy dojść do porozumienia!”. Powodem takich sytuacji w większości wypadków jest zgubny zwyczaj zbaczania z tematu i zajmowania się mniej istotnymi szczegółami. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono nawet badania, z których wynika, że źródłem największego stresu w pracy zespołowej są właśnie spotkania zespołu.

Kierownik zespołu może wykorzystać doświadczenie i wiedzę pracowników, organizując spotkanie zespołu mające na celu wspólne wykonanie zadania stanowiącego część projektu. Podczas burzy mózgów zespół będzie musiał wymyślić, jakie zagadnienia mogą zostać przedstawione w prezentacji, aby zilustrować jej temat przewodni. Członkowie ekipy będą też mieli okazję podzielenia się obiekcjami i obawami. Osoba prowadząca burzę mózgów (np. kierownik zespołu) powinna pamiętać o następujących zasadach obowiązujących podczas tego typu spotkań:

– celem burzy mózgów jest zebranie jak największej liczby pomysłów

– chodzi o ilość, a nie o jakość

– każda osoba powinna zapisać swoje pomysły na karteczkach do przyklejania po ich zebraniu możemy rozpocząć dyskusję

– spotkanie powinno koncentrować się wokół ustalonego tematu

– wszystkie pomysły zapisujemy na tablicy (dzięki zapisaniu pomysłów na karteczkach do przyklejania, osoba prowadząca nie będzie musiała ich przepisywać na tablicę)

– nie oceniajmy pomysłów – są to tylko wstępne propozycje

– poprośmy kolejno poszczególnych członków zespołu o przedstawianie pomysłów i zbierzmy wszystkie koncepcje.

Podczas burzy mózgów, jakie miałem okazję prowadzić, często zdarzało się, że uczestnicy próbowali od razu rozpoczynać dyskusję na temat zgłaszanych pomysłów. Nie możemy na to pozwolić. Najpierw wszystkie muszą znaleźć się na tablicy.

Burza mózgów stwarza również okazję do sprawdzenia, czy wszystkie osoby rozumieją temat przewodni. Rozumienie tematu przewodniego ogromnie ułatwi członkom zespołu przygotowanie przypisanych im części prezentacji. Jeśli wszyscy członkowie zespołu uczestniczą w burzy mózgów, kierownik zespołu może sprawdzić, czy wszystkie zgłoszone pomysły są zgodne z tematem przewodnim i spójne.

Prezentacja powinna być zwarta i spójna. Powinna przypominać jedną prezentację podzieloną między kilku prelegentów, a nie kilka indywidualnych wystąpień połączonych w jedną całość.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.