Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Plan produkcji jako drugi etap procesu budżetowania

Opracowanie planu produkcji (lub planu świadczenia usług albo zapełnienia powierzchni sklepowej - w wypadku firm innych niż produkcyjne) jest konsekwencją przygotowania planu dotyczącego wielkości…

Ryzyka fundamentalne i partykularne

Ryzyko fundamentalne - ma wpływ na dużą liczbę jednostek lub całe społeczeństwa. Głównych źródeł tego rodzaju ryzyk należy upatrywać w przyczynach ekonomicznych, społecznych i politycznych. Mogą też…

Szkolenia pracowników

W pierwszym przypadku rzeczą uzasadnioną wydaje się być finansowanie przez pracodawcę kosztów tych szkoleń (i innych form rozwoju zawodowego), gdzie inicjatywa leży po stronie pracodawcy, a wzrost…

Funkcje instrumentów aktywizacji sprzedaży

Funkqa wspierania procesów sprzedaży jest związana z dwoma Cele rodzajami bezpośredniego oddziaływania - perswazją oraz przy- aktywizacji pominaniem. Perswazja i przypominanie związane z funkcją…

RACHUNKI WALUTOWE CZ. II

Umowę rachunku walutowego płatnego na żądanie zawiera się na czas nie określony. Natomiast umowy rachunku terminowego są zawierane na czas określony przez właściciela rachunku. Po upływie ustalonego…

Trudność w sprzedaży produktu

Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost jednostkowych kosztów wytwarzania produktu oraz spadek zysku, a nawet pojawienie się straty. Skiania to przedsiębiorstwo do stopniowego wycofywania produktu z…

Powtórzenia wykorzystywane w prezentacji

W opowieści możemy kilkakrotnie powtórzyć ciekawe słowa, wyrażenia, fakty czy konstrukcje składniowe. Opowiadanie, któremu nadamy taką strukturę, będzie uporządkowane i łatwiejsze w odbiorze, a być…

Funkcje regulacyjne w banku

Drugą grupę funkcji w banku stanowią funkcje pomocnicze. Są to zespoły czynności stwarzające warunki do spełniania funkcji podstawowych i regulacyjnych. Zapewne są nimi: marketing i kształtowanie…

Przećwicz zakończenie audycji

Jeśli sprzedajesz produkty, postaraj się, aby słuchacze zapamiętali adres twojej strony internetowej, e-mail lub bezpłatny numer telefonu. Zadziwiające, że wielu ludzi ciężko pracuje, aby dostać się…

Struktura Systemu Informacji Marketingowej

System, w ramach którego dane są w sposób ciągły pozyskiwane i gromadzone, przetwarzane, poddawane analizie i ocenie oraz przekazywane w postaci dokładnej i adekwatnej informacji do odpowiednich…

KRYTERIA EFEKTYWNOŚCIOWE

Kryteria efektywnościowe pozwalają na ocenę efektywności pracy zatrudnionych. Efektywność pracy jest pojęciem szerszym od wydajności i - tym bardziej - od intensywności pracy. Efektywność pracy…