Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?
miesięczne archiwum

Sierpień 2017

Podstawy kształtowania cen – dalszy opis

Przy stosunkowo małej wielkości produkcji i sprzedaży oraz danej cenie przedsiębiorstwo może ponosić straty. Dopiero gdy utarg przedsiębiorstwa, wyrażony wartością sprzedaży, przewyższa ponoszone…

Grafika komputerowa i animacje a prezentacja

Sprzęt wideo możemy wykorzystać podczas wystąpienia do pokazania krótkich filmów lub nagrań z przemówień innych prezenterów, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w prezentacji. W tym celu można…

Orientacja na klienta – dalszy opis

Wspólnych baz danych, bezpośrednio powiązanych z rachunkami klientów, nie należy utożsamiać z hurtowniami danych. Hurtownie danych z informacjami o klientach nie są używane do obsługi operacyjnej,…

FUNKCJA DOCHODOWA ZATRUDNIENIA

O ile funkcja ekonomiczna zatrudnienia jest głównie w gestii przedsiębiorców i ich najbardziej interesuje, o tyle funkcja dochodowa zatrudnienia interesuje najbardziej pracowników. Jak wcześniej…

Proces różnicowania poziomego produktów

Tym bardziej dana odmiana produktu różni się od innej, tym większa jest między nimi luka substytucyjna. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystne jest powiększanie luki substytucyjnej. Osłabia to…

KURSY I RYZYKO KURSOWE

Kurs waluty (ang. rate of exchange) jest ceną płaconą w walucie krajowej za jednostkę lub sto jednostek waluty obcej. W rozliczeniach międzynarodowych obrotów handlowych zachodzi konieczność…

Polipolistyczna forma konkurencji – dalszy opis

Uwzględniając przedstawione powyżej mechanizmy postępowa- marketingu nia w różnych formach rynku i konkurencji, można uznać, że znaczenie marketingu w działalności przedsiębiorstw wzrasta w miarę…

Dystrybucja bankowa

Produkt dociera z banku do klienta poprzez kanały dystrybucji. Wraz z rozwojem marketingu zwraca się baczniejszą uwagę na rolę dystrybucji w strategii marketingowej. Osiąganie wysokiej jakości…

Doświadczenia bankowości zachodniej

Problematyce zarządzania jakością w banku został poświęcony rozdział czwarty. Na podstawie doświadczeń bankowości zachodniej można stwierdzić, że inwestowanie w jakość jest jedną z bardziej…

Wybór franchisobiorcy

Wybór odpowiednich osób jako przyszłych franchisobior- ców jest podstawą sukcesu sieci. Należy uwzględnić następujące elementy: